مجموعه کتابهای دکتری حقوق | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول عناوین دروس آزمون دکتری 1397 گروه علوم انسانی

 

2154 - حقوق عمومی

2155 - حقوق جزا و جرم شناسی

2150 - حقوق بین الملل عمومی

2157 - حقوق خصوصی

2158 - حقوق نفت و گاز

 

سوالات کنکور دکتری حقوق- سال 95

سوالات کنکور دکتری حقوق- سال 96

سوالات کنکور دکتری حقوق عمومی سال 97 - کد 2154

سوالات کنکور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی سال 97 - کد 2155

سوالات کنکور دکتری حقوق بین الملل عمومی سال 97 - کد 2156

سوالات کنکور دکتری حقوق خصوصی سال 97 - کد 2157

سوالات کنکور دکتری حقوق نفت و گاز سال 97 - کد 2158