مجموعه کتابهای دکتری مدیریت | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول عناوین دروس آزمون دکتری 1397 گروه علوم انسانی

 

2162 - مدیریت بازرگانی و راهبردی

2163 - مدیریت دولتی

2164 - مدیریت صنعتی

2165 - مدیریت رسانه و اطلاعات