مجموعه کتابهای کارشناسی ارشد | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
کارگردانی

کارگردانی

1,300,000 ریال

روانسنجی

روانسنجی

650,000 ریال

تفسیر

تفسیر

1,300,000 ریال

علوم قرآنی

علوم قرآنی

1,100,000 ریال

حدیث

حدیث

950,000 ریال

هیدرولیک

هیدرولیک

250,000 ریال

مکانیک خاک

مکانیک خاک

200,000 ریال

روش تحقیق

روش تحقیق

550,000 ریال

پی سازی

پی سازی

300,000 ریال

نظم فارسی

نظم فارسی

800,000 ریال

نثر فارسی

نثر فارسی

1,400,000 ریال

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

1,350,000 ریال

بخش عمومی

بخش عمومی

550,000 ریال

زبان شناسی

زبان شناسی

800,000 ریال

صرف و نحو

صرف و نحو

1,000,000 ریال

واژه شناسی

واژه شناسی

550,000 ریال

نقد ادبی

نقد ادبی

1,650,000 ریال

انواع ادبی

انواع ادبی

700,000 ریال

مدار منطقی

مدار منطقی

650,000 ریال

سیستم عامل

سیستم عامل

750,000 ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

500,000 ریال

کامپایلر

کامپایلر

350,000 ریال

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

650,000 ریال

کانی شناسی

کانی شناسی

800,000 ریال

ژئوشیمی

ژئوشیمی

950,000 ریال

شیمی آلی

شیمی آلی

1,500,000 ریال

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

800,000 ریال

بیوفیزیک

بیوفیزیک

1,150,000 ریال

شیمی معدنی

شیمی معدنی

1,000,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

800,000 ریال

ژنتیک

ژنتیک

950,000 ریال

مدیریت مالی

مدیریت مالی

1,100,000 ریال

بازاریابی

بازاریابی

1,000,000 ریال

حسابرسی

حسابرسی

900,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

550,000 ریال

گیاه شناسی

گیاه شناسی

700,000 ریال

چینه شناسی

چینه شناسی

500,000 ریال

ریاضی و آمار

ریاضی و آمار

1,150,000 ریال

جنین شناسی

جنین شناسی

1,150,000 ریال

مکانیک خاک

مکانیک خاک

800,000 ریال

تغذیه دام

تغذیه دام

900,000 ریال

زراعت

زراعت

850,000 ریال

گل کاری

گل کاری

750,000 ریال

سبزی کاری

سبزی کاری

1,100,000 ریال

بیوشیمی

بیوشیمی

1,500,000 ریال

فیزیک خاک

فیزیک خاک

600,000 ریال

میوه کاری

میوه کاری

1,100,000 ریال

خاک شناسی

خاک شناسی

500,000 ریال

کنسرو

کنسرو

600,000 ریال

قند

قند

500,000 ریال

لبنیات

لبنیات

550,000 ریال

اکولوژی

اکولوژی

500,000 ریال

ژنتیک

ژنتیک

750,000 ریال

قارچ شناسی

قارچ شناسی

750,000 ریال

روغن

روغن

600,000 ریال

غلات

غلات

550,000 ریال

فیزیک جدید

فیزیک جدید

200,000 ریال

زبان فارسی

زبان فارسی

800,000 ریال

گرامر تافل

گرامر تافل

1,700,000 ریال

واژگان تافل

واژگان تافل

2,450,000 ریال

گرافیک

گرافیک

300,000 ریال