مجموعه کتابهای مجموعه روانشناسی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
روانسنجی

روانسنجی

2,350,000 ریال

جدول رشته امتحانی مجموعه روانشناسی - کد 1133

عناوین دروس امتحانی: 1- متون روان‌شناسی (به زبان انگلیسی)، 2- علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، 3- آمار و روش تحقیق، 4- روان‌شناسی مرضی و کودکان استثنایی، 5- روان‌شناسی رشد 6- روان‌شناسی بالینی 7- روان‌شناسی عمومی 8- روان‌سنجی، 9- آزمون‌های شناختی هوش و استعداد، 10- روان‌شناسی فیزیولوژیک، انگیزش، و هیجان 11- روان‌شناسی صنعتی ـ سازمانی، 12- روان‌شناسی اجتماعی، 13- رفتار سازمانی، 14- روان‌شناسی امور استخدامی 15- بالندگی سازمانی، 16- روان‌شناسی تربیتی، 17- آموزش و پرورش کودکان استثنایی.

 

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1) روان‌شناسی عمومی

-

1

2

1

1

2

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2) روان‌شناسی بالینی

-

2

2

1

1

2

2

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

خانواده

3) سنجش و اندازه‌گیری (روان‌سنجی)

-

3

2

0

2

1

2

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4) روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

-

4

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

3

3

0

0

5) روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان

-

2

2

1

1

2

2

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

6) روان‌شناسی اسلامی

روان‌شناسی مثبت‌گرا

1

2

1

1

2

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

7) روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

-

5

2

0

2

3

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

3

8) روان‌شناسی تربیتی

-

6

2

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

9) روان‌شناسی اجتماعی

-

1

2

1

1

2

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

10) علوم شناختی

1) توان‌بخشی شناختی

2

2

1

1

2

2

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2) ذهن، مغز و تربیت

6

2

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3) روان‌شناسی شناختی

2

2

1

1

2

2

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روان شناسی (1) - کد 1133 - سال95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روان شناسی (1) - کد 1133 - سال 96