مجموعه کتابهای مجموعه مدیریت | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
مدیریت مالی

مدیریت مالی

3,150,000 ریال

بازاریابی

بازاریابی

3,400,000 ریال

جدول رشته امتحانی مجموعه مدیریت - کد 1142

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، 3- ریاضی و آمار، 4- تئوری‌های مدیریت، 5- اقتصاد خرد و کلان، 6- مالیه عمومی و بودجه، 7- مدیریت منابع انسانی، 8- تحقیق در عملیات 9- مدیریت مالی 10 مدیریت تولید 11- بازاریابی، 12- مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک، 13- مبانی کارآفرینی 14- حسابداری مالی و صنعتی، 15- دانش حمل و نقل، 16- دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل

 

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1) مدیریت بازرگانی

1) بازاریابی

1

3

2

2

3

2

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

2) بازرگانی بین‌اللمللی

1

3

2

2

3

2

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

3) تجارت الکترونیکی

1

3

2

2

3

2

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

4) مدیریت استراتژیک

1

3

2

2

3

2

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

5) بازرگانی داخلی

1

3

2

2

3

2

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

6) کارآفرینی

1

3

2

2

3

2

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

2) مدیریت دولتی

1) توسعه منابع انسانی

2

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) طراحی سازمان‌های دولتی

2

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) بودجه و مالیه عمومی

2

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) خط‌ مشی گذاری عمومی

2

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5) مدیریت تطبیقی و توسعه

2

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6) مدیریت تحول

2

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7) مدیریت رفتار سازمانی

2

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8) مدیریت منابع انسانی

2

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) مدیریت صنعتی

1) تحقیق در عملیات

3

3

2

3

3

2

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

2) تولید و عملیات

3

3

2

3

3

2

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

3) مدیریت عملکرد

3

3

2

3

3

2

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

4) مدیریت زنجیره تأمین

3

3

2

3

3

2

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

5) مدیریت کیفیت و بهره‌برداری

3

3

2

3

3

2

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

6) مدیریت پروژه

3

3

2

3

3

2

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

4) مدیریت فناوری اطلاعات

1) کسب و کار الکترونیک

4

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

2) مدیریت منابع اطلاعاتی

4

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

3) سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته

4

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

4) مدیریت دانش

4

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

5) هوشمندی کسب و کار

4

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

6) مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

4

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

5) مدیریت تکنولوژی

1) نوآوری تکنولوژی

5

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

2) انتقال تکنولوژی

5

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

3) استراتژی‌های توسعه صنعتی

5

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

4) سیاست‌های تحقیق و توسعه

5

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

6) مدیریت مالی

-

6

2

2

3

2

3

0

0

0

4

0

0

4

0

4

0

0

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت- کد 1142 - سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت- کد 1142 - سال 96