مجموعه کتابهای مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول رشته های امتحانی مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی - کد 1106

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- فیزیولوژی و تغذیه و ورزش، 3- آمار، سنجش و اندازه‌گیری در ترتیب بدنی، 4- حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی 5- رشد و یادگیری حرکتی 6- حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، 7- مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

7

 

1) فیزیولوژی ورزشی

1) فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

2

2

4

2

1

1

1

1

 

2) فیزیولوژی ورزشی کاربردی

2

2

4

2

1

1

1

1

 

3) فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

2

2

4

2

1

1

1

1

 

4) فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

2

2

4

2

1

1

1

1

 

5) تغذیه ورزش

2

2

4

2

1

1

1

1

 

2) بیومکانیک ورزشی

-

3

2

1

2

4

1

1

1

 

3) رفتار حرکتی

1) رشد حرکتی

1

2

1

2

1

4

1

1

 

2) یادگیری و کنترل حرکتی

1

2

1

2

1

4

1

1

 

3) آموزش تربیت بدنی

1

2

1

2

1

4

1

1

 

4) آسیب‌شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

1) حرکات اصلاحی

4

2

1

2

1

1

4

1

 

2) امدادگر ورزشی

4

2

1

2

1

1

4

1

 

3) تربیت بدنی ویژه

4

2

1

2

1

1

4

1

 

5) مدیریت ورزشی

1) مدیریت بازاریابی در ورزش

5

2

1

2

1

1

1

4

 

2) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

5

2

1

2

1

1

1

4

 

3) مدیریت اوقات فراغت ورزش‌های تفریحی

5

2

1

2

1

1

1

4

 

4) مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

5

2

1

2

1

1

1

4

 

5) مدیریت رسانه‌های ورزشی

5

2

1

2

1

1

1

4

 

6) مدیریت رویدادهای ورزشی

5

2

1

2

1

1

1

4

 

6) روانشناسی ورزشی

-

1

2

1

2

1

4

1

1

 

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی - کد 1106 - سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی - کد 1106 - سال 96