مجموعه کتابهای مجموعه زبان انگلیسی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
واژه شناسی

واژه شناسی

2,000,000 ریال

نقد ادبی

نقد ادبی

5,900,000 ریال

انواع ادبی

انواع ادبی

2,600,000 ریال

گرامر تافل

گرامر تافل

4,900,000 ریال

واژگان تافل

واژگان تافل

6,900,000 ریال

زبان شناسی

زبان شناسی

2,600,000 ریال

آزمون سازی

آزمون سازی

1,650,000 ریال

روش تدریس

روش تدریس

4,000,000 ریال

جدول رشته های امتحانی مجموعه زبان انگلیسی - 1121

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی (انگلیسی) 2- زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی) 3- زبان تخصصی (زبان و ادبیات انگلیسی) 4- زبان تخصصی (مترجمی زبان انگلیسی)

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

 

1) آموزش زبان انگلیسی

 

1

2

3

0

0

آموزش زبان به کمک فناوری

1

2

3

0

0

2) زبان و ادبیات انگلیسی

-

2

2

0

3

0

3) مترجمی زبان انگلیسی

-

3

2

0

0

3