مجموعه کتابهای مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول رشته امتحانی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل - کد 1130

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، 2- مبانی علم سیاست، 3- جامعه‌شناسی سیاسی، 4- اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی 5- اندیشه‌های سیاسی (غرب و اسلام) 6- تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) 7- جهان سوم و مسائل آن، 8- نظام‌های سیاسی تطبیقی 9- حقوق بین‌الملل عمومی، 10- سازمان‌های بین‌المللی 11- تاریخ روابط بین‌الملل، 12- تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز، 13- روش پژوهش، 14- سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)، 15- سیاست‌گذاری عمومی، 16- سیاست و حکومت در ایران 17- حوزه‌های سیاست‌گذاری (امنیتی خارجی، حقوقی، سلامت محیط زیست آموزش)

 

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1) علوم سیاسی

-

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) روابط بین‌الملل

-

2

1

0

0

2

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

دیپلماسی کنترل تسلیحات

3) مطالعات اجتماعی

1) مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

3

2

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

0

0

0

2) مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

3

2

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

0

0

0

3) مطالعات اروپا

3

2

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

0

0

0

4) مطالعات آمریکای شمالی

3

2

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

0

0

0

5) مطالعات آسیای جنوب شرقی

3

2

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

0

0

0

4) اندیشه سیاسی در اسلام

-

4

1

2

1

0

2

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

5) دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی

-

5

2

1

0

2

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

0

0

6) ترتیب مربی علوم سیاسی Ÿ

-

1

1

2

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7)سیاست‌گذاری عمومی

-

6

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

2

Ÿ پذیرش دانشجو در رشته تربیت مربی علوم سیاسی فقط برای مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی قم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می‌پذیرد.

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل - کد 1130 - سال95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل - کد 1130 - سال 96