مجموعه کتابهای مطالعات زنان | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول رشته های امتحانی مجموعه مطالعات زنان

عناوین دروس امتحانی: زبان عمومی و تخصصی، (انگلیسی)، 2- مبانی و نظریه‌های جامعه‌شناسی 3- روش تحقیق 4- حقوق زن در اسلام 5- مبانی روان‌شناسی

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

 

مطالعات زنان

1) حقوق زن در اسلام

1

2

3

2

3

1

 

2) زن و خانواده

1

2

3

2

3

1