مجموعه کتابهای مجموعه شیمی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
شیمی معدنی

شیمی معدنی

1,000,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

800,000 ریال

شیمی آلی

شیمی آلی

1,500,000 ریال

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

800,000 ریال

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه شیمی - کد1203 

 

سوالات کارشناسی ارشد مجموعه شیمی - کد 1203 - سال 95

سوالات کارشناسی ارشد مجموعه شیمی - کد 1203 - سال 96