مجموعه کتابهای مهندسی معدن | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

2,100,000 ریال

کانی شناسی

کانی شناسی

2,600,000 ریال

سنگ شناسی

سنگ شناسی

1,900,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

2,600,000 ریال

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه مهندسی معدن- کد 1268

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن - کد 1268- سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن - کد 1268- سال 96