مجموعه کتابهای مجموعه هنرهای تصویری و طراحی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول عناوین دروس آزمون کارشناسی ارشد 1397 هنرهای تصویری و طراحی

 

1358- مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

 

 

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358

منابع كارشناسي ارشد انیمیشن، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، مرمت و اشیاء فرهنگی و تاریخی

 

منابع فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان

1- دوره چهارجلدي فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان (تأليف انتشارات ارشد، درسنامه جامع ویژه آزمون کارشناسی ارشد همراه با نکته و تست) تلفن سفارش: 66176291

2- دايرة‌المعارف هنر (تأليف روئين پاكباز)

3- در جستجوي زبان (تأليف روئين باكباز)

4- هنر در گذر زمان (تأليف هلن گاردنر)

5- خلاصه تاريخ هنر (تأليف پرويز مرزبان)

6- هنر مدرن (تأليف علي رامين)

7- آخرين جنبش‌هاي هنري قرن بيستم (تأليف سميع آذر)

8- نقاشي ايران (تأليف مهدي حسيني)

9- نقاشي ايراني (تأليف روئين پاكباز)

10- معماري ايراني دوره اسلامي (تأليف انتشارات سمت)

11- كتب تاريخ هنر دانشگاه پيام نور

12- كتب تاريخ هنر دوره دبيرستان و هنرستان

13- تاريخ مختصر طراحي گرافيك (تأليف ريچارد هوليس)

14- فرهنگ مهرازي (معماري ايران) (تأليف بيژن رفيعي سرشكي)

15- سي و دو هزار سال تاريخ هنر (تأليف فردريك هارت)

16- هنرهاي ايران (تأليف ر.دبليو فريه)

17- سبك‌شناسي معماري ايران (تأليف محمدكريم پيرنيا)

18- رومن گيرشمن - ايران در زمان ماد و هخامنشي

19- فلسفه هنر مسيحي و شرقي (تأليف آناندا كومارا سوامي)

20- سبك‌ها و مكتب‌هاي هنري (آربون، چيلورز و ديگران)

21- فرهنگ و نگاره‌اي نمادها در هنر شرق و غرب (تأليف جيمزهال)

 

منابع درس  نقد هنری و ادبی

1- نقد هنري و ادبي (تأليف انتشارات ارشد، درسنامه جامع ویژه آزمون کارشناسی ارشد همراه با نکته و تست) تلفن سفارش: 66176291

2- آشنايي با نقد ادبي (تأليف عبدالحسين زرين كوب)

3- نقد ادبي (تأليف سيروس شميسا)

4- كليات سبك‌شناسي (تأليف سيروس شميسا)

5- مباني فلسفه هنر (تأليف آن شپرد) (ترجمه علي رامين)

6- نقد هنري و ادبي (انتشارات ارشد)

7- حقيقت و زيبايي (تأليف بابك احمدي)

8- ساختار و تأويل متن (تأليف بابك احمدي)

9- هنر نقد هنري (تأليف علي‌اصغر قره‌باغي)

10- شيوه‌هاي مختلف نقد هنري (تأليف آيت اللهي)

11- ساختار و تأويل متن (تأليف بابك احمدي)

12- دايرة‌المعارف هنر (تأليف روئين پاكباز)

13- هنر در گذر زمان (تأليف هلن گاردنر)

14- تاريخ طراحي گرافيك (تأليف فيليپ بي‌مگز)

15- تاريخ ادبيات جهان (تأليف باكنر تراويك)

 

منابع درس مبانی نظری عکاسی

1- مباني نظري عكاسي (تأليف انتشارات ارشد، درسنامه جامع ویژه آزمون کارشناسی ارشد همراه با نکته و تست) تلفن سفارش: 66176291

2- سير تحول عكاسي - محمد ستاري - نشر سمت

3- داستان عكاسي - دانشگاه هنر

4- نقد عكس - اسماعيل عباسي - نشر مركز

5- تاريخ عكاسي - داريوش گل گلاب

6- عكاسي و دوربين عكاسي - علي صفار

7- ظهور و چاپ رنگي - ضياءالدين خطير

8- فرهنگ عكاسي - اسماعيل عباسي

9- دوربين عكاسي (انسل آدامز)- پيروز سيار

10- تاريخ عكاسي و سير تحول عكاسي

 

منابع درس  فن شناسی عکاسی

1- فن‌شناسي عكاسي (تأليف انتشارات ارشد، درسنامه جامع ویژه آزمون کارشناسی ارشد همراه با نکته و تست) تلفن سفارش: 66176291

2- فن و هنر عكاسي (تأليف هادي شفائيه)

3- عكاسي و دوربين عكاسي (تأليف علي صفاكار)

4- شيمي عكاسي

5- فيزيك عكاسي

6- تكنيك عكاسي

7- فرهنگ عكاسي (تأليف هادي شفائيه)

8- عكاسي پيشرفته (مايكل لنگفورد) دانشگاه هنر

 

منابع درس زبان عمومی و تخصصی هنر

1- زبان عمومي ارشد (نكات كليدي، تكنيك‌هاي طلايي) (تأليف انتشارات ارشد، درسنامه جامع ویژه آزمون کارشناسی ارشد همراه با نکته و تست) تلفن سفارش: 66176291

2- زبان عمومي و تخصصي هنر انتشارات ارشد

3- ترجمه مقابله‌اي متون تخصصي هنر انتشارات ارشد

4- ترجمه Visual arts انتشارات ارشد

5- A Shortest to word power

6- The Visual arts

7- وب سايت ويكي‌پديا

8- 504 واژه

9- 1100 آيتم

 

نمونه كارنامه رتبه‌هاي برتر مجموعه هنرهاي تصویری و طراحی (1358)

داوطلبان انتشارات ارشد طي سه سال گذشته

 مجموعه تصوير متحرك- ارتباط تصويري- تصوير سازي- نقاشي - عكاسي - مرمت اشياء فرهنگي

 

كد رشته امتحاني: 1358

نمونه كارنامه «اول»

(سراسري 92)

نمونه كارنامه «دوم»

(سراسري 93)

نمونه كارنامه «سوم»

(سراسري 94)

رديف

گرايش

رتبه داوطلب

آخرين رتبه مجاز

رتبه داوطلب

آخرين رتبه مجاز

رتبه داوطلب

آخرين رتبه مجاز

1

تصوير متحرك

* 12

569

7

569

* 17

1831

2

ارتباط تصويري

* 12

2051

7

2051

* 17

3084

3

تصوير سازي

* 7

607

6

607

* 10

1373

4

نقاشي

* 7

1469

6

1469

* 10

2744

5

عكاسي

186

301

79

301

* 5

1464

6

مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي

115

88

160

88

470

382

رديف

نام درس

نمره به درصد

نمره به درصد

نمره به درصد

1

زبان عمومي و تخصصي

           31/11      

            34/44       

          25/56        

2

فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان

           41/76      

            46/67      

          52/50        

3

نقد هنري و ادبي

               33          

            53/33       

           44/34        

4

مباني نظري عكاسي

           44/33        

            38/89       

           74/44        

5

فن شناسي عكاسي

سفيد

سفيد

           53/56        

6

مباني نظري مرمت

سفيد

3/32-

سفيد

7

آسيب شناسي و فن شناسي آثار

سفيد

2/22

سفيد

8

پروژة عملي تصوير متحرك

تشريحي

تشريحي

تشريحي

9

پروژة عملي ارتباط تصويري

تشريحي

تشريحي

تشريحي

10

پروژة عملي تصوير سازي

تشريحي

تشريحي

تشريحي

11

پروژة عملي نقاشي

تشريحي

تشريحي

تشريحي

 

دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی گروه هنر - اندیشه ارشد

واحد مشاوره و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی: 66176288

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد سراسری 1394- دانشگاه­های تهران

گروه آزمایشی مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (1358)

 

دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی گروه هنر - اندیشه ارشد

واحد مشاوره و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی: 66176288

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد سراسری 1394

گروه آزمایشی مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (1358)

 

بررسی و تحلیل آزمون کارشناسی ارشد هنر های تصویری و طراحی کد 1358در سال 95

گرایشهای: تصویر متحرک، ارتباط تصویری، تصویر سازی، نقاشی، عکاسی، مرمت اشیاء فرهنگی تاریخی

مدت زمان اختصاص داده شده برای پاسخگویی به سوالات آزمون 140 دقیقه میباشد.

هر داوطلب براساس گرایش انتخابی خود، درسهای مربوط به گرایش خود را در مدت 140 دقیقه باید پاسخ دهد.

 

 

(زبان عمومي و تخصصي )

تعداد تست های اين درس در آزمون کارشناسی ارشد 30 سؤال است. لغات و مطالب گرامري در سطح دوره كارشناسي می باشد و آشنايي كامل با لغات و اصطلاحات تخصصي اين رشته در گرايش‌هاي مختلف براي پاسخ گويي به تست‌هاي اين درس كاملاً ضروري است. عموماً اساتيد دانشگاه‌ها با توجه به سليقه خود از جزوات و كتاب‌هاي خاصي استفاده مي‌كنند. مطالعه کتاب زبان عمومی و تخصصی هنر انتشارات ارشد همراه با فیلم مربوطه صددرصد به دانشجويان در رسيدن به تسلط كافي در اين درس برای کسب درصد های بالای 90% کفایت مینماید. اين درس در آزمون كليه گرايش‌های این کد رشته مشترك است و ضريب آن 2 مي‌باشد. معمولا متنهای بخش زبان تخصصی از مقالات و سایتهای اینترنتی گرفته میشود. عموما داوطلبان به این درس اهمیتی نمیدهند که یکی از بزرگترین اشتباهات داوطلبان همین عدم توجه به درس زبان میباشد.

 

زبان عمومي و تخصصي

سؤالات زبان رشته هنرهای تصویری و طراحی در آزمون 95 مانند سال های گذشته از 30 تست اعم از 15 تست زبان عمومی و 15 تست زبان تخصصی تشکیل شده است. 10 تست زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود و 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر مي باشد كه در قالب کلوز تست آمده است و سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای زدن تست های این قسمت باید غیر از دانش گرامر متن را نیز ترجمه کنید.

سطح کلی این 15 تست نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سؤالات زبان تخصصی اين رشته داراي 3متن تقریباً متوسط بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تفاوت چندانی نداشته است .با اطمینان کامل به اطلاع داوطلبان عزیز میرسانیم که 100% محتوای مطرح شده درسوالات آزمون عینا"در کتاب زبان عمومی وتخصصی هنر  انتشارات ارشد موجود بوده است.

 

فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان

دومین درس در دفترچه آزمون سوالات فرهنگ و هنر و ادبیات ایران وجهان میباشد. تعداد سؤالات اين درس در آزمون سراسري 30 سؤال مي‌باشد و ضريب آن در تمامي گرايش‌هاي ذكر شده 2 مي‌باشد. سؤالات درس فرهنگ و هنر از میان بیش از چهل منبع مختلف  طراحی می‌شوند. برخي از منابع متداول اين درس، هنر در گذر زمان تأليف هلن گاردنر، دايرة المعارف هنر تأليف رويين پاكباز، انواع ادبي تأليف دكتر سيروس شميساو... مي‌باشد.

سؤالات در این درس حفظی بوده و عموماً در سطح متوسط به بالا طرح مي‌شوند، ضمنا" گستردگی و تعدد منابع کار را مشکل تر نیز مینماید. مطالعه دقیق منابع و به خاطر سپردن جزئیات داوطلبان را در پاسخگویی به سؤالات یاری می‌دهد، لیکن تعدد منابع و تکراری بودن بسیاری از سرفصلها در منابع مختلف عملا امکان مطالعه همه منابع را مقدور نمیسازد. آنچه بررسی آزمون‌ها نشان می‌دهد، آن است که درصد بالایی از سؤالات آزمون‌های اخیر به فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و هنر اسلامی اختصاص دارد. شناخت آثار ادبی، معماری، نگارگری و خوشنویسی شامل نام اثر، دوره تاریخی، خالق اثر و ویژگی های آن اغلب مد نظر طراح قرار می‌گیرد.

 

فرهنگ هنر ادبيات ايران و جهان

با مقايسه سؤالات آزمون سال 95 با آزمون سال 94 در اين درس متوجه خواهيم شد كه به مباحث تاریخ ادبیات ایران و جهان نسبت به سال گذشته به طور یکسان توجه شده است. همچنین همانند آزمون سال 94 مبحث تاریخ هنر ایران از نظر طراح از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. سؤالات مربوط به مبحث تاریخ نقاشی جهان نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است و اینکه در سال 95 از مبحث اسطوره سؤالی طرح نشده است به نوبه خود جالب است، در حالیکه در آزمون سال های 90 و 91 حداقل پنج سوال اسطوره شناسی مطرح شده بود. با توجه به سؤالات سال 95 به نظر مي‌رسد بيشتر تست‌ها از كتاب های هنر در گذر زمان از هلن گاردنر، تاریخ هنر جنسن، نقد ادبی از سیروس شمیسا، حقیقت و زیبایی بابک احمدی، دایره المعارف هنر از رویین پاکباز، نقاشی ایران از دیروز تا امروز رویین پاکباز، تاریخ ادبیات در ایران ذبیح الله صفا، مکتب‌های ادبی سید رضا حسینی و در جستجوی زبان نو از رویین پاکباز، طرح شده بود كه همه ي اين منابع درویرایش جدید كتاب چهار جلدی فرهنگ وهنر وادبیات ایران وجهان انتشارات ارشد آمده است.
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 36، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.

بدلیل گستردگی مطالب وتعدد منابع عموما حتی رتبه های تک رقمی چند سال اخیر نیز درصدی بالاتر از 70% در این درس نداشته اند .مجموعه چهار جلدی فرهنگ هنر و ادبیات ایران وجهان چاپ انتشارات ارشد کمک بسزایی به داوطلبان آزمون مینماید. ویرایش جدید این کتابها بتازگی عرضه گردیده است.

 

نقد هنري و ادبي

سؤالات نقد هنری وادبی  در آزمون سراسري 20 سؤال مي‌باشد. اين درس از دروس مشترك كليه گرايش‌هاي ذكر شده به جز گرايش عكاسي و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی است و ضريب آن در آزمون 1 مي‌باشد.

 سطح سؤالات درس نقد هنری- ادبی متوسط به دشوار ارزیابی می‌شود. سؤالات مطرح شده در این آزمون از انواع حفظی، تلفیقی و مفهومی می‌باشند و عموماً تعداد سؤالات حفظی بیش از سؤالات تلفیقی و مفهومی است اما بررسی سؤالات آزمونهای اخیر نشان می‌دهد به تدریج بر تعداد سؤالاتي که متکی به قیاس و نتیجه‌گیری هستند افزوده می‌شود. برخي از منابع مهم جهت مطالعه اين درس در زير آمده است:

نقد ادبي تأليف سيروس شميسا، آشنايي با آراء متفكران درباره هنر، جلد 5، 4، 3 و 2 تأليف محمد مددپور، حقيقت و زيبايي تأليف بابك احمدي، تاريخ و مسائل زيباشناسي، جان هاسپرس و... به داوطلبان توصیه می‌شود در مطالعه درس نقد هنری سعی نمایند عمیقاً مفهوم و ماهیت هر یک از مباحث مطرح شده را درک نموده و تجزیه و تحلیل نمایند.کتاب نقد هنری وادبی انتشارات ارشد کمک شایانی به داوطلبان مینماید.

 

نقد هنري و ادبي

با توجه به سؤالات آزمون سال 95 بیشترین توجه به مبحث نقد هنری شده است و 50 درصد از حجم سؤالات را به خود اختصاص داده است در حالي كه در آزمون سال 94 تنها 25 درصد از حجم سؤالات مربوط به اين قسمت بوده است. مابقی مباحث همچون سال گذشته مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین درصد سؤالات مفهومی بیشتر از سال گذشته شده و در مجموع مي توان گفت سؤالات سال 95 دشوارتر بوده است. با توجه به سؤالات سال 95 به نظر مي‌رسد بيشتر تست‌ها از كتاب های دایره المعارف هنر از رویین پاکباز، نقد ادبی سیروس شمیسا، آشنایی با آرا متفکران، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی حنا الفخوری، مکتب های ادبی سید رضا حسینی طرح شده بود. اکثرمطالب مطرح شده در آزمون در کتاب نقد هنری انتشارات ارشد پوشش داده شده است.

 

مباني نظري عكاسي

تعداد سوال های اين درس در آزمون 20 سؤال است.  اين درس جزء مواد آزمون گرايش‌هاي تصوير متحرك، ارتباط تصويري و عكاسي است كه در دو گرايش اول ضريب كمي دارد (ضريب 1) و در عكاسي از ضريب بالايي برخوردار است (ضريب 3). از منابع مهم جهت مطالعه اين درس، كتاب نقد عكس: تري برت، ترجمه اسماعيل عباسي و تاريخ عكاسي و عكاسان پيشگام در ايران يحيي ذكايي مي‌باشد .مطالعه کتاب شرح جامع مبانی نظری عکاسی انتشارات ارشد به داوطلبان توصیه میشود.

 

مبانی نظری عکاسی

آزمون سال 1395 هم مثل آزمون سال 1394 طراح سؤال بيشتر به جنبه-های تاريخی و حفظی اهميت داده است. از لحاظ تعداد سؤال هايی که به مباحث مختلف پرداخته اند با تغييرات زيادی مواجه هستيم اما سطح کلی سؤالات آزمون سال 95 را می توان هم تراز با آزمون سال 94 در نظر گرفت. مبحث تاريخ عکاسی ايران در آزمون سال 95، 4 سؤال به خود اختصاص داده است در صورتي که در آزمون سال 94، تنها 2 سؤال از اين مبحث آورده شده بود. در بحث عکاسی معاصر ايران تعداد سؤال ها در آزمون 95 تنها يک سؤال است اما در آزمون سال 94 تعداد 3 سؤال داشتيم. در آزمون سال 95 دوباره با افزايش سؤالات مبحث نظريه عکاسی مواجه هستيم در آزمون امسال 4 سؤال از نظريه عکاسی آمده اما در سال 94 تنها يک سؤال از اين مبحث آورده شده بود. در آزمون سال 95 تعداد سؤال هايي که نام صاحب کتاب يا عکاس را می خواهند بيشتر شده است. در اين آزمون 5 تست نام صاحب کتاب و 2 تست نام عکاس را خواسته است. بصورت کلی می توان گفت ميزان دشواری آزمون 95 با 94 يکسان می باشد.

 

فن‌شناسي عكاسي

تعداد سؤالات اين درس در آزمون 20 سؤال است. اين درس فقط از مواد آزمون گرايش عكاسي مي‌باشد و داوطلبيني كه قصد ادامه تحصيل در گرايش‌هاي ديگر را دارند نياز نيست به مطالعه اين درس بپردازند. از منابع مهم براي مطالعه اين درس در آزمون  مي‌توان به كتاب‌هاي عكاسي پايه: نوشته مايكل لنگفورد، ترجمه رضا نبوي وعكاسي پيشرفته: نوشته مايكل لنگفورد، ترجمه رضا نبوي  اشاره كرد. کتاب شرح جامع فن شناسی عکاسی هر ساله اکثر سوالات آزمون را پوشش داده است.

 

فن شناسی عکاسی

درآزمون سال 1395 از مبحث فیلم ها و ظهور و چاپ، شاهد 7 سؤال هستیم در صورتی که در آزمون سال 1394 از این مبحث تعداد 3 تست آمده بود. تعداد سؤالات از مبحث عکاسی دیجیتال در آزمون سال 95 کاهش قابل توجهی داشت در سال 94 از این مبحث 5 سؤال طرح شده بود در صورتی که در آزمون 95 تنها یک سؤال به این مبحث اختصاص یافته است. در مبحث لنزها هم با کاهش تعداد سؤالات در آزمون 95 مواجه هستیم به نحوی که امسال 3 سؤال و سال قبل به تعداد 4 سؤال از این مبحث را می بینیم. در مباحث دیگر مثل فیلترها و حرکات دوربین تعداد سؤالات تغییری نکرده است و به ترتیب 1 و 3 سؤال آورده شده اند.
به صورت کلی می توان گفت که سؤالات آزمون سال 95 بیشتر جنبه مفهومی دارند و مربوط به مباحث عملی می باشند و تا زمانی که داوطلب با دوربین و در لابراتوار کار نکرده باشد نمی تواند به آن ها پاسخ دهد. در نتیجه آزمون سال 95 در مقایسه با آزمون 94 بسیار دشوارتر می باشد.

 

 

مبانی نظری مرمت

 تعداد سؤالات اين درس درآزمون 20 سوال میباشد و ضریب آن در آزمون 4 میباشد ضمنا" فقط داوطلبان گرایش مرمت اشیاء به آن پاسخ میدهند. مطالعه کتاب مبانی نظری مرمت انتشارات ارشد اکیدا به داوطلبان توصیه میگردد.

 

آسیب شناسی وفن شناسی آثار

تعداد سؤالات اين درس درآزمون 20 سوال میباشد و ضریب آن در آزمون 3 میباشد. ضمنا" فقط داوطلبان گرایش مرمت اشیاء به آن پاسخ میدهند. مطالعه کتاب مبانی آسیب شناسی وفن شناسی آثار انتشارات ارشد به داوطلبان توصیه میگردد.

 

داوطلبان گرامی میتوانند جهت تهیه منابع مورد نیاز خود با شماره  تلفن های 66979227-66979234 تماس بگیرند.

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358 - سال94

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358 - سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358 - سال 96

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358 - سال 97