آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1399-06-20

-

آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد

سامانه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی از ساعتی پیش فعال شده و داوطلبان تا پایان روز ۲۵ شهریور برای انتخاب رشته محل‌های مورد نظر خود فرصت دارند. داوطلبان لازم است به منظور انتخاب رشته با استفاده از شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملی وارد سامانه شوند.

هر داوطلب می تواند پس از مراجعه به سایت www.azmoon.org  و ورود به سامانه انتخاب رشته، حداکثر تا ۱۰۰ کد رشته و محل را متناسب با مجموعه های امتحانی خود انتخاب و به ترتیب اولویت ثبت کند. داوطلبان پس از انتخاب رشته و محل لازم است گزینه ثبت نهایی را انتخاب و نسخه چاپی رشته و محلهای انتخابی را از سامانه دریافت و تا زمان اعلام نتایج نهایی حفظ کنند.