مجموعه کتابهای گروه کشاورزی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
گیاه شناسی

گیاه شناسی

800,000 ریال

مکانیک خاک

مکانیک خاک

800,000 ریال

زراعت

زراعت

1,100,000 ریال

فیزیک خاک

فیزیک خاک

600,000 ریال

تغذیه دام

تغذیه دام

1,000,000 ریال

سبزی کاری

سبزی کاری

1,100,000 ریال

بیوشیمی

بیوشیمی

1,500,000 ریال

گل کاری

گل کاری

750,000 ریال

میوه کاری

میوه کاری

1,100,000 ریال

کنسرو

کنسرو

600,000 ریال

غلات

غلات

550,000 ریال

ژنتیک

ژنتیک

750,000 ریال

خاک شناسی

خاک شناسی

500,000 ریال

روغن

روغن

600,000 ریال

قند

قند

500,000 ریال

لبنیات

لبنیات

550,000 ریال

اکولوژی

اکولوژی

500,000 ریال

قارچ شناسی

قارچ شناسی

750,000 ریال