مجموعه کتابهای دکتری تربیت بدنی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول عناوین دروس آزمون دکتری 1397 گروه علوم انسانی

 

2115 - مدیریت ورزشی

2116- فیزیولوژی ورزشی

2117-آسیب شناسی ورزشی

2118 -رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

2119 -بیومکانیک ورزشی