مجموعه کتابهای دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول عناوین دروس آزمون دکتری 1397 گروه هنر

 

2509 - مرمت آثار و اشیای تاریخی

سوالات کنکور دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی سال 95 - کد 2505

سوالات کنکور دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی سال 96 - کد 2505

سوالات کنکور دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی سال 97 - کد 2505