مجموعه کتابهای مجموعه علوم اجتماعی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول رشته امتحانی مجموعه علوم اجتماعی - کد 1108

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه و آلمانی) 2- روش تحقیق 3- نظریه‌های جامعه‌شناسی 4- مفاهیم و اصول، مکاتب مردم‌شناسی 5- جمعیت‌شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت‌شناسی 6- مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی 7- مفاهیم و حوزه‌های مطالعات فرهنگی 8- مردم‌شناسی فرهنگی، 9- نظریه‌های مطالعات جوانان 10 آمار و ریاضی، 11- حوزه‌ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی 12- تئوری‌های برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و حوزه تکنیک‌ها و روش‌ها 13- حوزه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم، 14- دانش اجتماعی مسلمین 15- فلسفه اسلامی

جدول رشته امتحانی مجموعه علوم اجتماعی - کد 1108

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1) مردم‌شناسی

-

1

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) جمعیت‌شناسی

-

2

2

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) جامعه‌شناسی

-

3

2

2

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی

-

5

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

5) جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی

-

3

2

2

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6) مطالعات فرهنگی

-

6

2

1

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

7) مطالعات جوانان

-

7

2

2

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

8) مدیریت راهبردی فرهنگ

-

6

2

1

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

9) برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

-

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

10) برنامه‌ریزی گردشگری (توریسم)

-

9

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

11) دانش اجتماعی مسلمین

-

10

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

12) فلسفه علوم اجتماعی

-

11

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

13) گردشگری مذهبی

-

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

14) مطالعات اوقات فراغت

1) مدیریت

7

2

2

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

2) برنامه‌ریزی فضایی

7

2

2

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

3) فرهنگ و تمدن

7

2

2

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

15) پژوهش علوم اجتماعی

-

4

2

4

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

16) جامعه‌شناسی ورزشی Ÿ

-

3

2

2

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17) توسعه محلی

1) شهری

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

2) روستایی

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

Ÿ پذیرش دانشجو در رشته جامعه‌شناسی ورزشی فقط توسط دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌پذیرد.

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی - کد 1108 - سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی - کد 1108 - سال 96