مجموعه کتابهای مجموعه علوم جغرافیایی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول رشته های امتحانی مجموعه علوم جغرافیا - کد 1102

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- فلسفه جغرافیا 3- آمار و احتمالات 4- آب و هواشناسی (مبانی و ایران) 5- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، 6- مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، 7- جغرافیای شهری (مبانی و ایران) 8- برنامه‌ریزی شهری 9- جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)، 10- برنامه‌ریزی روستایی، 11- برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، 12- مخاطرات طبیعی و انسانی، 13- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، 14- ژئوپلیتیکف 15- جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)، 16- جغرافیای انسانی (شهری و روستایی) 17- جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، 18- دروس تخصصی رشته‌های طبیعت‌گردی و جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری‌های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری).

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

1) آب و هواشناسی

1) سینوپتیک

1

2

1

2

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) تغییر اقلیم

1

2

1

2

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) آب و هواشناسی محیطی

1

2

1

2

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) ژئومورفولوژی

1) ژئومورفولوژی نظری

2

2

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) ژئومورفولوژی و آمایش محیط

2

2

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

1) آمایش شهری

3

2

1

1

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

محیط زیست‌شهری

3

2

1

1

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

3

2

1

1

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) کاربری اراضی و ممیزی املاک

3

2

1

1

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

1) توسعه اقتصاد روستایی

4

2

1

1

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2) برنامه‌ریزی کالبدی ـ قضایی

4

2

1

1

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3) مدیریت توسعه پایدار روستایی

4

2

1

1

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5) برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

-

5

2

1

2

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

6) مخاطرات محیطی

-

6

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

7- جغرافیای سیاسی

1) آمایش سیاسی فضا

7

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

2) ژئوپلیتیک

7

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

3) مطالعات ایران

7

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

8) جغرافیا و دفاع مقدس Ÿ

-

8

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

3

0

9) طبیعت‌گردی (اکوتوریسم)

-

9

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

10) جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری

1) برنامه‌ریزی فضایی و مجتمع‌های گردشگری

9

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

2) گردشگری شهری

9

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

3) گردشگری روستایی

9

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

11) جغرافیای نظامی ŸŸ

-

8

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

3

0

12) ژئوپلیتیک ŸŸŸ

-

7

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

Ÿ پذیرش دانشجو در رشته جغرافیا و دفاع مقدس علاوه بر سایر دانشگاه‌ها توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) نیز صورت خواهد گرفت که ثبت‌نام داوطلبان متقاضی و شرایط شرکت در این رشته برای دانشگاه جامع امام حسین (ع)، به طور جداگانه با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، از طریق مرکز آزمون و سنجش معاونت آموزش آن دانشگاه متعاقباً صورت خواهد گرفت.

ŸŸ پذیرش دانشجو در رشته جغرافیای نظامی، توسط دانشگاه‌های «افسری امام علی (ع)، و «جامع امام حسین (ع) با شرایط زیر خواهد گرفت:

دانشگاه جامع امام حسین (ع): ثبت‌نام داوطلبان متقاضی پذیرش در رشته جغرافیایی نظامی، در این دانشگاه و اطلاع رسانی شرایط این دانشگاه با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، از طریق مرکز آزمون و سنجش معاونت آموزش این دانشگاه متعاقباً صورت خواهد گرفت.

دانشگاه افسری امام علی (ع): 1- داشتن مدرک فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح و یا سایر مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری، 2- عضویت رسمی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 3- عدم اشتغال به تحصیل در مؤسسات آموزشی کشور 4- موفقیت در آزمون ورودی سازمان سنجش آموزش کشور 5- موفقیت در مصاحبه تخصصی ورودی

ŸŸŸ پذیرش دانشجو در رشته، ژئوپلیتیک، فقط توسط دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت.

 

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیا- کد1102- سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیا- کد1102- سال 96