مجموعه کتابهای مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
زبان فارسی

زبان فارسی

800,000 ریال

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه مدیریت کسب و کار - کد 1148

 

 

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه مدیریت امور شهری - کد 1148

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار - کد  1148 - سال 95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار - کد  1148 - سال 96