مجموعه کتابهای مدیریت جهانگردی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون

جدول رشته های امتحانی مجموعه مدیریت جهانگردی - کد 1125

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان تخصصی (انگلیسی)، 2- برنامه‌ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 3- روش‌های کمی در جهانگردی (ریاضیات کاربردی، پژوهش عملیاتی و آمار کاربردی)، 4- مدیریت بازاریابی (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، بازاریابی و مدیریت بازار)، 5- علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی، مردم شناسی، فرهنگ عامه)، 6- تاریخ و جغرافیا (تاریخ و فرهنگ ایران، هنر معماری ایران باستان شتانسی، نقشه‌خوانی، جغرافیای جهانگردی، جغرافیای جهانگردی ایران)

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

 

مدیریت جهانگردی

1) بازاریابی جهانگردی

1

3

2

2

3

2

2

 

2) برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی

2

2

2

2

3

2

2