مجموعه کتابهای گروه فنی و مهندسی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
مکانیک خاک

مکانیک خاک

200,000 ریال

پی سازی

پی سازی

300,000 ریال

هیدرولیک

هیدرولیک

250,000 ریال

کامپایلر

کامپایلر

350,000 ریال

مدار منطقی

مدار منطقی

650,000 ریال

سیستم عامل

سیستم عامل

750,000 ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

500,000 ریال

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

650,000 ریال

کانی شناسی

کانی شناسی

800,000 ریال

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک

800,000 ریال