مجموعه کتابهای مهندسی فناوری اطلاعات IT | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
سیستم عامل

سیستم عامل

750,000 ریال

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

500,000 ریال

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه

مهندسی فناوری اطلاعات IT- کد 1276

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فناوری و اطلاعات I T - کد 1276- سال95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی فناوری و اطلاعات I T - کد 1276- سال 96