مجموعه کتابهای علوم و مهندسی صنایع غذایی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
کنسرو

کنسرو

1,300,000 ریال

لبنیات

لبنیات

1,700,000 ریال

غلات

غلات

1,600,000 ریال

روغن

روغن

1,600,000 ریال

قند

قند

1,600,000 ریال

جدول رشته هاي امتحاني مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی - کد 1313

 

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه صنایع غذایی -کد 1313 - سال95

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه صنایع غذایی -کد 1313 - سال 96