بیوشیمی دکتر خوشدل

شابک :

توضیحات :

کتاب شرح جامع بیوشیمی، چاپ سوم بهار 98

تالیف: دکتر علیرضا خوشدل، رتبه 2 دكتري و متخصص بيوشيمي باليني، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و مترجم بیش از 15 عنوان کتابهای مختلف بیوشیمی

  • بيوشيمي از دروس بنيادين رشته هاي مختلف علوم پزشكي و علوم زيستي محسوب مي شود و در تمامي آزمون های مقاطع تكميلی از آن استفاده مي شود.
  • در نگارش اين مجموعه، از كتب مشهور با آخرین ویرایش و مورد استفاده دانشجويان مثل لنينجر، استراير، هارپر، دولين استفاده شده و مطالب به شكل طبقه بندي شده ارائه گرديده است.
  • همچنين در پايان هر فصل، سؤالات كنكور سراسري، آزاد سؤالات علوم پايه پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي از سال 77 تا 97 و سؤالات تأليفي به شكل موضوعي ارائه شده است تا بعد از مطالعه از هر فصل امكان ارزيابي از كيفيت مطالعه براي خوانندگان وجود داشته باشد.

مشتمل بر 15 فصل:
آب و pH، اسيدهاي آمينه و پروتئين ها، آنزيم ها، ويتامين ها و عناصر كمياب، ساختمان كربوهيدرات ها، متابوليسم كربوهيدرات ها، ساختمان ليپيدها، متابوليسم ليپيدها، بازهاي آلي و  ...

ناشر: انتشارات ارشد

 

جهت دانلود کلیک کنید:

شرح جامع بیوشیمی