آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی جلد اول

شابک :

توضیحات :

کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی جلد اول - چاپ چهلم - 98

 با تجدد نظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول مرداد 98

مشتمل بر دو فصل:

  • تعقیب کیفری
  • تحقیقات مقدماتی

 

  • مولف: دکتر علی خالقی
  • ناشر: انتشارات شهردانش

خریداران این کتاب ، کتابهای زیر را هم خریده اند .