آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی جلد دوم

شابک :

توضیحات :

کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی جلد دوم - چاپ چهلم - 98

 با تجدد نظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول مرداد 98

مشتمل بر دو فصل:

  • صلاحیت و رسیدگی مراجع کیفری
  • دلایل اثبات در امور کیفری
  • مولف: دکتر علی خالقی
  • ناشر: انتشارات شهردانش

خریداران این کتاب ، کتابهای زیر را هم خریده اند .