مجموعه قوانین چک

شابک :

توضیحات :

کتاب مجموعه قوانین چک، سفته، برات

همراه با قانون جدید صدور چک "تنقیحی"

مشتمل بر قوانین چک با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات و ...

 

  • مولفین: دکتر صمد حضرتی شاهین دژ و علی رسولی زکریا
  • ناشر: کتاب آوا