شرح جامع قانون تجارت سربازیان

شابک :

978-600-115-972-5

توضیحات :

کتاب شرح جامع قانون تجارت مجید سربازیان

شرح ماده به ماده قانون تجارت

چاپ اول 1400 - 488 صفحه

در کتاب حاضر تمامی مباحث اصلی حقوق تجارت و برخی موضوعات مرتبط از جمله مالکیت فکری، حمل و نقل، داوری تجاری، انتشار اوراق مشارکت و شرکت های تعاونی که در قوانین خاص به صورت پراکنده آمده است، در یکجا و به نحو اختصار، ضمن جمع آوری و ارائه نظرات مشهور و قالب نویسندگان حقوقی، گردآوری شده است.

به همین منظور، توضیحات مربوط به هر ماده به صورت چند نکته و تذکر حقوقی ارائه شده است و در این زمینه سعی شده است که حتی الامکان نظمی در ارائه این نکات موجود باشد که ضمن رعایت  ترتیب یادگیری مباحث، از تکرار آن نیز خودداری شود تا کلیه داوطلبان آزمون های حقوقی و آزمون های های کارشناسی ارشد و دکتری، در فرصت کمتر و به صورت جامع تر به قوانین و مقررات و نظرات مربوطه در این حوزه دسترسی داشته باشند.

روال کار در کتاب شرح جامع قانون تجارت به این شکل است که نکات بسیار مهم و کلیدی و آزمونی مد نظر طراحان سوال از تمامی کتب مرجع زیر هر ماده گردآوری شده است.

 

  • مولفین: دکتر مجید سربازیان، سید رضا هاشمی
  • ناشر: انتشارات ارشد

 

جهت دانلود کلیک کنید:

شرح جامع قانون تجارت دکتر سربازیان

خریداران این کتاب ، کتابهای زیر را هم خریده اند .