زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1400-05-09

رئیس سازمان سنجش از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ تا دهم شهریور ماه و احتمال اعلام نتایج نهایی تا پایان مهر و نهایتاً اوایل آبان ماه خبر داد.

رئیس سازمان سنجش از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 1400 تا دهم شهریور ماه و احتمال اعلام نتایج نهایی تا پایان مهر و نهایتاً اوایل آبان ماه خبر داد.

به گزارش اختبار دکتر خدایی، رئیس سازمان سنجش در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 گفت:  نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد تا دهم شهریور ماه اعلام میشود که داوطلبان بعد از مشاهده نتایج اولیه خود میتوانند انتخاب رشته کنند. همچنین به تدریج تا اوایل مهرماه نتایج رشته های مصاحبه دار و آزمون های عملی نیز اعلام میشود ودر نهایت نتایج آزمون اواخر مهر یا اوایل آبان ماه اعلام خواهدشد.