ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد1401 اعلام شد.

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1401-03-30

-

ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد1401 اعلام شد. 

بیش از 450 نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال1401 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجاز ب انتخاب رشته شدند که از این تعداد بیش از 136 هزار نفر پذیرفته خواهند شد.