زمان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد1401دانشگاه آزاد اسلامی

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1401-04-01

-

داوطلبان کنکورکارشناسی ارشد1401 برای (علاقمندی به واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی)اطلاع از زمان و نحوه ی انتخاب رشته از تاریخ 1401/03/31به درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش ,پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.