تاریخ کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1401-05-24

-

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1402 در نوبت صبح 11 اسفند و نوبت صبح و عصر 12 اسفند 1401 می باشد.