زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1401-08-19

-

داوطلبانی که قصد ورود به مقطع کارشناسی ارشد را دارند، می بایست در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1402 به سایت ثبت نام ارشد و یا سنجش مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات خواسته شده، ثبت نام خود را تکمیل نمایند. تاریخ دقیق ثبت نام ارشد ۱۴۰۲ از 16 تا 22 آذر ماه 1401 می باشد.