تاریخ ثبت نام آزمون اختصاصی دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1401-11-18

-

 

به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد از طریق شیوه نامه اختصاصی می رساند:

پردیس بین المللی کیش با توجه شرایط مندرج در شیوه نامه,برای نیمسال دوم سال تحصیلی در بهمن ماه 1401 اقدام به پذیرش دانشجو از طریق سایت اختصاصی می نماید.

جهت انجام مراحل ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 18تا25 بهمن ماه1401 به سامانه ems1.ut.ac.irمراجعه نمائید.