9اسفند آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1401-12-09

-

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد تا پایان چهارشنبه 10 اسفند فرصت دارند کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

در این آزمون 471 هزار و528 نفر شرکت کرده اند که ازین تعداد 255 هزار زن و216 هزار و528 نفر مرد هستند.