زمان‌ برگزاري آزمون پذيرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال 1399

نوشته شده توسط

مدیریت سایت

1400-04-16

آزمون ‌کارآموزی وکالت سال 1399 در صبح روز جمعه مورخ 1400/04/25 در 84 شهرستان برگزار خواهد شد.

آزمون ‌کارآموزی وکالت سال 1399 در صبح روز جمعه مورخ 1400/04/25 در 84 شهرستان برگزار خواهد شد. فرآيند برگزاري آزمون صبح از ساعت 8:00 آغاز و درهاي ورود به جلسه آزمون در ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد.