مجموعه کتابهای گروه علوم انسانی | انتشارات اندیشه ارشد

  • کتابهای آموزشی مرجع
  • جدول ضرایب آزمون
  • منابع مرجع
  • تجربه رتبه های برتر
  • اطلاعات ناب و کمیاب
  • دانلود سوالات آزمون
تفسیر

تفسیر

1,300,000 ریال

علوم قرآنی

علوم قرآنی

1,100,000 ریال

حدیث

حدیث

950,000 ریال

روش تحقیق

روش تحقیق

550,000 ریال

نثر فارسی

نثر فارسی

1,400,000 ریال

نظم فارسی

نظم فارسی

800,000 ریال

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

1,350,000 ریال

بخش عمومی

بخش عمومی

550,000 ریال

صرف و نحو

صرف و نحو

1,000,000 ریال

زبان شناسی

زبان شناسی

800,000 ریال

واژه شناسی

واژه شناسی

550,000 ریال

انواع ادبی

انواع ادبی

700,000 ریال

نقد ادبی

نقد ادبی

1,650,000 ریال

بازاریابی

بازاریابی

1,000,000 ریال

مدیریت مالی

مدیریت مالی

1,100,000 ریال

حسابرسی

حسابرسی

900,000 ریال

ریاضی و آمار

ریاضی و آمار

1,150,000 ریال

گرامر تافل

گرامر تافل

1,700,000 ریال

زبان فارسی

زبان فارسی

800,000 ریال

واژگان تافل

واژگان تافل

2,450,000 ریال