بایدها و نبایدها در مدیریت منابع انسانی

شابک :

978-600-8771-92-0‬

توضیحات :

بايدها و نبايدها در مديريت منابع انسانی (راهنمای عملی)

محافظت صحیح از فناوری اطلاعات

Dos and Don’ts in Human Resources Management: A Practical Guide by: Matthias Zeuch

اثری از ماتیاس زیوچ

دیر زمانی نیست که سازمان­ها دریافته­ اند مدیریت منابع انسانی باید رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دستیابی به تعهد منابع کلیدی سازمان یعنی نیروی انسانی، داشته باشد. موضوع کتاب حاضر، بایدها و نبایدها در مدیریت، ایجاد انگیزش و دستیابی به تعهد منابع انسانی است که در هشت فصل تنظیم شده است:

  • فصل اول. بازاریابی و استخدام منابع انسانی
  • فصل دوم. آموزش و شایستگی
  • فصل 3 . عملکرد و استعداد
  • فصل 4 . تعهد و نگهداری
  • فصل 5 . مزایا و جبران خدمات
  • فصل 6 . تصفیه حساب و حقوق و دستمزد
  • فصل 7 . هدایت و انطباق پذیری منابع انسانی
  • فصل 8 . استراتژی منابع انسانی و تغییر

به عنوان یک مدیر با تجربه منابع انسانی، خواننده می‌تواند از این کتاب به عنوان مرجعی در زمان طراحی برنامه‌های جدید یا مرور فعالیت‌های منابع انسانی موجود استفاده کند.

به عنوان کارمند منابع انسانی، خواننده یک دیدگاه کامل و جامع از همه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی از لحاظ عملیاتی بدست خواهد آورد.

برای شخصی که به کار در حوزه‌ی منابع انسانی علاقمند است، کتاب به عنوان یک راهنمای مسیر شغلی، با آگاهی دادن به خواننده در مورد موضوعاتی که منابع انسانی در دنیای واقعی با آن سروکار دارد، عمل می‌کند.

نظر به جدید بودن موضوعات، محتوای اثر برای مطالعه دانشجویان مدیریت در تمامی مقاطع تحصیلی به ویژه دانشجویان منابع انسانی به عنوان منبع کمک درسی پیشنهاد می­شود.

 

مترجمین: دکتر حسین دامغانیان، دکتر محمد کشاورز

 

جهت دانلود کلیک کنید:

بایدها و نبایدها در مدیریت منابع انسانی

خریداران این کتاب ، کتابهای زیر را هم خریده اند .